top of page

Min tilgang

 

 

Vi oplever alle virkeligheden forskelligt. Vi har forskellige verdensbilleder, filtre, overbevisninger, repræsentationssystemer etc. Jeg inddrager kropssprog, tonefald, kongruens, energiarbejde, formålsbevidsthed og metakommunikation – jeg kalibrerer og matcher/mismatcher. Alt sammen med udgangspunkt i det eksistentielle-humanistiske grundsyn – altså hele tiden uden at tolke eller forklare dine problemer eller fungere som ekspert, men med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for din selvhjælp og stræben efter at realisere dine behov og drømme.

 

Jeg møder dig med åbenhed, fortrolighed og betingelsesløst accepterende og  med det menneskesyn, at den inderste kerne (essens) i menneskets natur, de dybeste lag af menneskets personlighed og selve grundlaget for dets væsen er af positiv karakter. Menneskets er grundlæggende og fundamentalt socialt, fremadrettet, rationelt og realistisk, dvs. at DU er et unikt væsen og dybest set OK.

Teoretisk er kommunikationen mellem mine klienter og jeg baseret på kommunikationsprincipper fra NLP og Carl Rogers ”klientcentrerede terapi”.

bottom of page