top of page

Det gode arbejdsmiljø

 

Øget trivsel på arbejdspladsen og undgå stress og formindsk sygefravær

Har du en afdeling eller et team, som ønsker at stå endnu stærkere.

Måske er der udfordringer bland kollegaerne, måske er der en dårlig stmening, måske er ... manlger der osv.

nogle guldkorn her

Mulighed for at tage emne op og hvor teamet løfter en

Min opgave er, at facilitere rummet og processen

Skab et bedre workflow og få flere belysninger på udfordringer i gruppen

Kollegial sparring - proces konsulent

Vi tager de positive briller på

Det kræver at kollegaer tør blive set på

konflikt håndtering

Formålet og strukturen er at medarbejdere "spiller" hinandne bedre

Vi vokser alle ud af at se på ressourcerne og det der går godt.

Jeg faciliterer processen og xxxx i et reflekterende, tilladende og rummende xxx.

bottom of page