top of page
About Me: About Me

Par coaching 

Sådan foregår forløbet:
 

Min opgave er at få jer til at gå vejen og få de bedste betingelser for jeres udvikling og investering.

Vi mødes over 3 gange for at sikre en god proces hvor I kan blive støttet og guidet undervejs.

Alle møder er af 1,5- 2 timers varighed.

 

 

Med mit følgeskab vil I opleve, at I kan tage handling allerede efter vores første møde.
Jeg brænder for at hjælpe jer som par og hører jer begge to lige meget. Derfor vil I
opleve, at jeg ikke tager nogen parti og jeg dømmer aldrig.

Udvikling behøver ikke at være tungt.

“Vi har været rigtigt glade for vores coachforløb hos Malene. Noget af det der virkeligt gav noget, var at vi hermed fik tid og rum til at fokusere på vores kommunikation mv. I en travl hverdag, var det en kærkommen “pause” til at fokusere på os. Vi fik et mere positivt fokus på de stærke sider vi har, altså dem hvor vi er ekstra gode sammen. Det var rigtigt positivt for os at blive opmærksom på. Derudover fik vi, gennem Malenes guide, en større individuel bevidsthed på, hvor vi hver især kan arbejde på vores kommunikation.”

Tak for en god session Malene

 

Vi har allerede efter første session oplevet, at vi hviler mere i det at snakke om de ting, der kan være lidt svære at tale om. Det er lettere for os at snakke når noget opstår, i stedet for før at undgå det. Vi har også følt en større tiltrækning til hinanden. Malene formår at skabe et trygt rum, hvor vi kan lytte til hinanden.

Par coaching og den gode kommunikation

Jeg hjælper jer med at danne et overblik over, hvor jeres reelle
udfordringer er. Det er nemlig ikke sikkert, at problemet er der, hvor I tror det er. Herefter afdækker
vi jeres styrker som par, så I får et overblik over, hvor og hvordan I er stærkest sammen.

I får klarhed over hvad der konkret kan hjælpe jer til at få det bedste forhold.

Vi laver gode planer for, hvordan I kan gøre hverdagen bedre.

 

I kan forvente hjemmeopgaver mellem vores møder, men vi afstemmer det altid ud fra jeres

hverdag og situation.

 

Jeg tager min diskretion og tavshedspligt meget seriøst og hvis nogen skal vide at I kommer
hos mig, så er det jer selv der skal fortælle det.

Jeres udbytte af forløbet

 

Som par bliver I klar over hvad der spiller jer stærke som enhed og hvad der er JERES bedste måde at være sammen på.


Kort sagt: I lærer at navigere i jeres forskelligheder og sætte spotlys på styrkerne og får dermed et endnu bedre parforhold med langt større intimitet. 

 

I lærer også jer selv som individer at kende og får en indsigt i, hvad der trigger jer positivt som negativt. Det gør jer bedre i stand til at sige til og fra i en travl hverdag. Det vil give en langt større tilfredshedsfølelse, fordi du er medstemmer i dit eget liv.

 

I får en konkret Værktøjskasse med redskaber, der støtter jer til at blive bedre til at tale sammen – og dermed opnår en større samhørighed. 

 

Hvis I har børn (og/eller delebørn), så vil jeres proces være den bedste gave til dem, da I viser dem, at I vil hinanden og det skaber tryghed og ro for børnene. I er gode rollemodeller, fordi børnene nu ser, at I tager vare på jeres eget liv og tager handling. 

Investeringen i dig selv, dit forhold og din familie

Par forløbet omfatter:

3 sessioner a 1,5-2 timer
 

I får:

Parforholds kort
Bogen om de 5 kærligheds sprog
Hjemmeredskaber
Par kalender til 3.måneders samtaler

Kr. 5.750,00

For at ændre dit liv og dit forhold må du være KLAR!

 

KLAR til en forandring.. KLAR til at blive klogere på dig selv, jer,  dine tanker, følelser og handlinger. ... KLAR til at finde ind til det der forhindrer dig i at leve det liv du drømmer om og KLAR til at gøre det der skal til for at transformere det.

 

” En rejse på tusind mil – starter med det første skridt”

Bare et lille skridt kan skabe en stor forandring.

 

Det virker hvis du medvirker.

 

Kontakt mig lige her med henblik på en samtale. 

Jeg har selv gået vejen og ved, at det kan være grænseskridende, at tale med en 3.part, men det har gjort en forskel for mig, mit ægteskab og vores familie.

Lever I som en sammenbragt familie?


Det kan skabe udfordringer at få dine, mine og måske endda vores børn samlet i én familie.
Udfordringer og problemer i en sammenbragt familie kan f.eks være:

  • Forskellige opdragelsesmetoder

  • Svært at finde en fælles måde

  • Flere føler, at der bliver gjort forskel på egne og på partnerens børn

  • Jalousi mellem børnene, som også føler forskelsbehandling

  • Børn kan ikke sammen

  • Skyldfølelse over, at man ikke holder lige så meget af den andens børn som ens egne

  • Fælles børn, kombineret med egne børn (fra tidligere forhold). Hvordan finder man fælles fodslag?


Jeg kan hjælpe jer med at få et fælles sprog og udvikle jeres sammenbragte familie. Du/ I er velkomne til at kontakte mig og høre mere her.

bottom of page